Poniższy formularz służy zgłoszeniu sprzętu do naprawy w serwisie. Przed jego użyciem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem serwisu Novum Office Sp. z o.o.

Do wysłania formularza konieczne jest wypełnienie wszelkich pól oznaczonych jako (*). Załącznik można dodać za pomocą pola Kliknij lub przeciągnij plik do tego obszaru, aby go przesłać. Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na podany adres email. Wiadomość z potwierdzeniem jest generowana automatycznie, nie należy na nią odpowiadać. Po wysłaniu formularza prosimy o oczekiwanie na kontakt technika serwisu centralnego, który poda niezbędne informacje dotyczące dalszej obsługi zgłoszenia.

Informujemy, iż zgłoszenia nie można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. W tym celu przygotowany został poniższy formularz.

Numer zgłoszenia RMA zostanie przydzielony automatycznie – w kontaktach z serwisem prosimy się powoływać na wygenerowany numer RMA.

UWAGA: Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego formularza serwisowego (RMA). Bardzo prosimy o zapoznanie się z warunkami serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego a w razie jego akceptacji poprawne wypełnienie zgłoszenia RMA. W przypadku wysyłania sprzętu do serwisu koniecznie prosimy o podanie numeru RMA na przesyłce.

Ogólne warunki gwarancji

OWG

Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznania się z warunkami gwarancji.

Ogólne warunki serwisu

OWS

Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznania się z warunkami serwisu.

Ogólne warunki instalacji

OWI

Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznania się z warunkami instalacji.

Ogólna taryfa prac serwisowych

OTPS

Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznania się z taryfą serwisową.

Nazwa i adres zgłaszającego:

Email osoby zgłaszającej
Telefon osoby zgłaszającej

Dane osoby do kontaktu technicznego:

W przypadku innych danych osoby zgłaszającej i osoby do kontaktu technicznego prosimy wybór pola poniżej i wypełnienie danych.

Informacje o usłudze:

* Termin realizacji uzależniony jest od możliwości serwisu w danym okresie. Podana data jest datą sugerowaną i nie oznacza wykonania usługi w podanym terminie. Termin zostanie ustalony po zgłoszeniu i kontakcie ze strony serwisu Novumpack.

Dane identyfikacyjne urządzenia:

Zdjęcia i dokumenty:

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
W miarę możliwości prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej. Pomoże to w identyfikacji sprzętu, dokumentacji, części i podzespołów.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 15.
W miarę możliwości prosimy o przesłanie zdjęcia maszyny, powstałych uszkodzeń.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 15.
W miarę możliwości prosimy o przesłanie filmu z występującym problemem.

Warunki i zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Novum office Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 46, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.