Usługa audytu i optymalizacji kosztów pakowania po zastosowaniu maszyn pakujących zamiast pracy ręcznej ma na celu pomóc przedsiębiorcom w zwiększeniu efektywności swojego procesu pakowania oraz zmniejszeniu kosztów związanych z tą operacją.

Korzyści z zastosowania maszyn pakujących w porównaniu do pracy ręcznej to przede wszystkim wyższa wydajność, szybsze tempo pracy, mniejsza ilość błędów, a także zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy. W ramach audytu specjaliści analizują proces pakowania, identyfikujące obszary, które mogą być zoptymalizowane.

Metody, które są stosowane w ramach audytu to między innymi:

  • Analiza procesu pakowania – specjaliści badają, jak przebiega proces pakowania, ile czasu trwa, ile osób jest zaangażowanych w ten proces, jakie są koszty związane z ręcznym pakowaniem oraz jakie są koszty związane z zakupem, instalacją i eksploatacją maszyn pakujących.
  • Badanie rynku - analiza dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych i kosztów związanych z zakupem maszyn pakujących, w tym ocena potencjalnych dostawców, jak również identyfikacja alternatywnych rozwiązań technologicznych.
  • Analiza kosztów – analiza kosztów związanych z pakowaniem, w tym kosztów pracy, kosztów materiałów opakowaniowych i kosztów związanych z eksploatacją maszyn pakujących.
  • Optymalizacja procesu – na podstawie analizy przedstawionych danych, specjaliści dokonują optymalizacji procesu pakowania, w tym wskazują, które etapy procesu pakowania można zautomatyzować, jakie maszyny pakujące są najlepsze do konkretnych zadań, jakie materiały opakowaniowe są najbardziej wydajne i jakie są koszty eksploatacji maszyn pakujących.

W skład usługi wchodzi również raport z rekomendacjami dotyczącymi optymalizacji procesu pakowania, w którym specjaliści przedstawiają szczegółowe wytyczne, jak zwiększyć wydajność procesu pakowania i obniżyć związane z nim koszty. Raport zawiera również plan działań i harmonogram wdrożenia zmian, które pomogą przedsiębiorstwu zoptymalizować proces pakowania.

Prowadzimy usługi związane z audytem zakupu takich materiałów jak folia stretch, taśma pakowa, taśma PP/PET. Wykonujemy wewnętrzną optymalizację pakowania, sprawdzamy dotychczasowych dostawców pod względem dostarczanego towaru – grubość, rzeczywista waga, jakość itp.. Pomagamy klientom w doborze odpowiednich materiałów i systemów pakowania.

Chcemy aby nasz klient dostał kompleksową usługę z pomocą doboru odpowiednich materiałów niezbędnych na potrzeby magazynu i produkcji.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami – znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dedykowane do Twoich potrzeb!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Novum office Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 46, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.