WARIANTY DOSTAWY TOWARÓW

  • Kurierem FedEx lub TNT
  • INPOST Paczkomat
  •  JASFBG – przesyłki paletowe i gabarytowe

DOSTAWA TOWARU

O ile sprzedający i kupujący w konkretnym przypadku nie uzgodnią inaczej, zwyczajowo przyjęty przez NOVUM OFFICE, sp. z o.o. transport towaru do kupującego zapewnia sprzedający. Koszt transportu opłaca kupujący. Za miejsce, z którego odbywa się transport według niniejszych warunków handlowych, rozumie się siedzibę sprzedającego, natomiast za ostateczne przeznaczenie siedzibę kupującego, o ile w umowie nie zostaną ustalone odmienne warunki realizacji. Za stan przekazanej przewoźnikowi przesyłki odpowiada przewoźnik do momentu prawidłowego dostarczenia przesyłki. Przesyłki są ubezpieczone na czas transportu. W obowiązku kupującego jest sprawdzenie przesyłki przy kurierze lub niezwłocznie po jej dostarczeniu a wszelkie niezgodności i uwagi w przypadku uszkodzenia przesyłki, lub towaru należy zgłosić do firmy przewozowej spisując tym samym protokół szkody.
Realizacja dostawy odbywa się na podstawie przekazania i odbioru towaru za potwierdzeniem na dowodzie dostawy. Odbioru towaru dokona upoważniony pracownik sprzedającego z udziałem przedstawiciela kupującego, ew. przewoźnika. W wyniku tego zostanie sporządzony dowód dostawy (list przewozowy), w którym zostanie odnotowany wynik postępowania zdawczo-odbiorczego. Po odbiorze towaru przez kupującego sprzedający przekaże kupującemu potwierdzony dowód dostawy jako dowód realizacji dostawy. Jeżeli realizacja odbywa się przez przekazanie przewoźnikowi, w imieniu kupującego dowód dostawy potwierdzi kierowca i uzupełni na nim swoje nazwisko, numer dowodu osobistego, nr rej. Pojazdu, którym przewożono towar.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

Towar zostanie zapakowany stosownie do uzgodnionego lub wybranego sposobu dostawy tak, aby został zabezpieczony przed uszkodzeniem i zniszczeniem w trakcie transportu. Za opakowanie standardowe uważa się opakowanie w kartonach, paletę, skrzynię drewnianą… Jeżeli nie wymieniono inaczej, opakowanie, właściwe zabezpieczenie towaru wraz z dokumentacją towarzyszącą wykona się według zwyczajowo przyjętych warunków Novum Office sp. z o.o. Kupującemu zostaną zafakturowane koszty opakowania i ubezpieczenia przesyłki (jeżeli strony umowne nie uzgodnią inaczej). Do tych cen zostanie doliczona odnośna stawka podatku VAT.